Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon EBITDA

Hva er EBITDA:

EBITDA står for " Resultat før rente, skatt, avskrivninger og amortisering ", som betyr " Inntekter før rente, skatt, avskrivninger og amortisering " på portugisisk.

EBITDA er en finansiell indikator, også kalt Lajida, og representerer hvor mye et selskap genererer ressurser gjennom sine operasjonelle aktiviteter, uten å regne med skatt og andre økonomiske effekter.

EBITDA er viktig for entreprenører og bedriftsledere, siden det gir dem mulighet til ikke bare å analysere sluttresultatet av organisasjonen, men prosessen som helhet, og denne indikatoren er mye brukt på aksjemarkedet.

EBITDA brukes hovedsakelig til å analysere organisasjonens ytelse, da det er i stand til å måle produktiviteten og effektiviteten i selskapet, et punkt som er viktig for entreprenøren som har til hensikt å investere. Begrepet brukes i stor grad av finansielle analytikere til å analysere balansen for børsnoterte selskaper.

Beregn EBITDA

For å beregne EBITDA er det først nødvendig å beregne driftsresultatet, som er subtraksjonen fra nettoinntekt, kostnaden for solgte varer (CPV), driftskostnader og netto finansielle kostnader (kostnader minus renteinntekter og andre finansielle poster ).

Deretter legges det bare til driftsresultatet rente, avskrivninger og amortiseringer som inngår i COGS og driftskostnader.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top