Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon IBGE

Hva er IBGE:

IBGE er akroniet til brasilianske institutt for geografi og statistikk, en offentlig organisasjon som er ansvarlig for innsamling og styring av brasilianske data og statistikk.

IBGE er kjent hovedsakelig for å være ansvarlig for organisasjonen og gjennomføringen av den demografiske folketellingen, som består av en undersøkelse av den nasjonale befolkningen, innsamling av data om folks liv, blant annet informasjon som antall innbyggere, antall menn, kvinner og barn, og så videre.

IBGE ble opprettet offisielt i 1936, og er direkte knyttet til det brasilianske departementet for planlegging, budsjett og ledelse, produserer og analyserer intervjuer og sprer demografisk, sosial og økonomisk informasjon fra landet.

Med dette er hovedformålet med IBGE å få hele befolkningen og regjeringen til å få en mer detaljert kunnskap om Brasilens virkelighet, i ulike aspekter.

IBGE er også ansvarlig for produksjon og analyse av forbrukerprisindeksen, som er tiltak som brukes til å beregne variasjonen i levekostnadene til brasilianske husholdninger, eller prisene på produkter og tjenester som forbrukes, fordelt på inntektsrammer. For å beregne denne indeksen gjennomføres månedlige undersøkelser i elleve forskjellige byer.

Med dataene samlet av IBGE, er det mulig for myndighetene å lage langsiktig og langsiktig planlegging for landet for å forbedre livskvaliteten, inntektene, boligen og alle de faktorene som gjennomsyrer livet til en borger.

Lær mer om betydningen av folketelling.

Populære Kategorier

Top