Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Core Business

Hva er Core Business:

Kjernevirksomhet betyr kjernevirksomhet . Det er et engelskspråklig begrep. Kjernevirksomhet betyr hoveddelen av en bestemt virksomhet, det er det sterke punktet i en bedrift som må jobbe strategisk.

Det er flere definisjoner for kjernevirksomhet, men det viktigste er at det betyr den sentrale delen, hoveddelen av et selskap eller et bestemt forretningsområde. Hovedmålet med kjernevirksomheten er å gjøre det mulig for organisasjonen å utnytte sin største konkurransefortrinn basert på viktige faktorer som kunder, produkter, teknologi, marked, for å kunne strategisere for å utvide og opprettholde sin virksomhet.

Den største vanskeligheten med kjernevirksomhet er å finne den rette balansen mellom bredde og fokus, og finne den ideelle muligheten til å utvide, men uten å miste strategien og tenke på hvor langt strategien kan og skal oppnå. For å definere området som organisasjonen kan eller ikke kan handle, kalles det outsourcing, det vil si at det ikke kan være en outsourcet tjeneste, prosessen må styres av selskapet, det kan til og med outsource produksjon, men aldri produktopprettelse .

Noen eksempler på selskaper som lager kjernevirksomhet er Nike og Apple. Nike lager alltid nye modeller av tennis, med høyteknologi, den har andre produkter, men fokus ligger på tennismarkedet. Apple investerer allerede i sine mest vellykkede produkter, for eksempel Macbooks, iPhone og iPad, og outsources de fleste av produktene sine.

Populære Kategorier

Top