Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon terabyte

Hva er en Terabyte:

Terabyte (les terabaite ) er navnet som kjennetegner måleenheten som brukes til datalagring i området for databehandling, tilsvarende 1, 024 Gigabyte. Det er representert ved forkortelsen 1TB .

Den brukes også til å representere numerisk verdi 1.099.511.627.776, som er totalt 1.024 Gigabyte.

Terabyten er et multipel av byten, som sammen med de andre multiplene fungerer som tellere av et volum der informasjon og data kan lagres i et datasystem.

Se betydningen av Gigabyte og Byte.

Tilsvarende terabyte binære er tebibyte, som tilsvarer mengden 1.073.741.824 kilobytes eller 1024 gibibytes.

Vanligvis representerer terabyte mengden lagring som en harddisk ( harddisk ) kan støtte.

Se også betydningen av Tera.

Populære Kategorier

Top