Anbefalt, 2020

Redaksjonens

CEO

Definisjon Bedriftsstyring

Hva er Corporate Governance:

Bedriftsstyring tilsvarer prosesser, toll, politikk, lover og institusjoner som brukes til å drive virksomhet .

Korporativ styring omfatter også forholdet mellom de involverte og målene som selskapet er styrt av. I moderne organisasjoner er hovedgruppene av eksterne interessenter aksjonærer, kreditorer, handel, leverandører, kunder og samfunn som er berørt av selskapets virksomhet (også kjent som interessenter). De interne interessentene dannes av styre, ledere og andre ansatte.

Bedriftsstyring er et mangesidig tema, hovedsakelig på grunn av arten og omfanget av ansvaret for bestemte personer i organisasjonen. En av virkningen av et styringssystem for bedrifter er på økonomisk effektivitet, med vekt på aksjonæres velvære.

I hovedsak har Corporate Governance som mål å gjenopprette og garantere påliteligheten til et selskap for sine aksjonærer, og skape et effektivt sett med mekanismer, både incitament og overvåking, for å sikre at leders oppførsel alltid er justert med eierandelens interesse.

God eierstyring bidrar til en bærekraftig økonomisk utvikling, noe som gir forbedringer i bedriftens resultater. Av disse grunner er det så viktig å ha kvalifiserte rådgivere og kvalitetsstyringssystemer, og dermed unngå ulike forretningssvikt som misbruk av makt, feil og svindel.

Populære Kategorier

Top