Anbefalt, 2020

Redaksjonens

S2

Definisjon WWF

Hva er WWF:

WWF er akronym for World Wide Fund for Nature, som står for World Wildlife Fund og Nature, er en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) med sikte på å bevare, undersøke og gjenopprette miljøet. I USA og Canada er det fortsatt kalt av det gamle navnet, World Wildlife Fund.

WWF ble grunnlagt i 1961 i Sveits av en gruppe forskere bekymret for naturens ødeleggelse. Navnet ble endret i 1986, fordi NGO utvidet og økte aktivitetsområdet, fordi det tar vare på bevaring av miljøet som helhet, og ikke bare dyrene, men akronymet ble holdt det samme.

WWF har sitt hovedkontor i Sveits, og har blitt verdensledende innen bevaring og beskyttelse av miljøet, men har kontorer over hele verden. NGO støttes av mennesker med ulik bakgrunn og er den største uavhengige organisasjonen av sitt slag i verden, med over 5 millioner medlemmer som arbeider i mer enn 90 land med mer enn 1300 miljøvernprosjekter.

WWF selv publiserer og publiserer bøker, magasiner og hefter som lærer bevaring av miljøet, samt bekjempelse av ødeleggelse av skoger, jakt etter truede dyr, forurensning og sløsing med naturressurser.

Populære Kategorier

Top