Anbefalt, 2020

Redaksjonens

HDI

Definisjon bære

Hva er en Co-widget:

En støttende skuespiller er en som deltar i å hjelpe en bestemt person i sin rolle. Det refererer også til skuespiller eller skuespillerinne som opptrer i en sekundær rolle, direkte eller indirekte med hovedpersonene.

Når en person sies å spille en støttende rolle eller funksjon, betyr det at han opptrer i bakgrunnen, men fungerer for samme formål som den som har en ledende rolle.

Som sagt, i scenekunst, er skuespilleren eller støttende skuespillerinne som støtter hovedkarakteren til et spill eller en film, for eksempel. Hovedfunksjonen er å supplere det plottet som fokuserer på utviklingen av historien til hovedpersoner og antagonister.

Noen av de viktigste synonymer av coadjuvant er: hjelper, hjelper, assistent, assistent og assosiert.

På engelsk støtter den bokstavelige oversettelsen av støtten .

Støttende skuespiller og protagonist

I motsetning til co-adjutanten som fungerer som en hjelper, spiller en komplementær rolle, er hovedpersonen som har en hovedrolle eller funksjon.

I scenekunst, for eksempel, er hovedpersonen sentral karakter av fortellingen . Støttekarakterene er alle de andre tegnene som er en del av historien, men de er ikke mål for det sentrale fokuset på plottet.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top