Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon fusjon

Hva er Fusion:

Fusjon er effekten eller virkningen av fusing. På termisk fysikkområdet refererer dette begrep til prosessen med transformasjon av fast tilstand til flytende tilstand, fra virkningen av varme.

For transformasjon av et stoff fra fast tilstand til væske, fra virkningen av varme, må den nå sitt smeltepunkt, det vil si den ideelle temperaturen som tillater forandringen mellom fysiske tilstander.

For eksempel er smeltepunktet for rent vann (fra is til flytende vann) 0 ° Celsius. Imidlertid har hvert stoff et klart smeltepunkt:

  • Gull = 1.064º Celsius
  • Jern = 1, 538º Celsius
  • Oksygen = - 218.8º Celsius

Se også: Betydning av koking.

Generelt kan fusjon forstås som forening eller blanding av to eller flere forskjellige ting, noe som gjør dem til noe unikt.

Blant noen av de viktigste synonymer for fusjon er: smelting, flytende, smelting, oppløsning, absorpsjon, blanding, blanding, integrasjon, forening, kombinasjon, aggregering, koalisjon, allianse og koalisjon.

Den såkalte politiske fusjonen består av en sammenslutning av to eller flere forskjellige partier med det formål å bygge en koalisjon, det vil si en allianse som gir større styrke og stabilitet til disse gruppene under valgprosesser, for eksempel.

I henhold til skattelovgivningen består sammenslåingen av selskaper eller selskaper av en operasjon som knytter ulike selskaper til dannelsen av en ny. I dette tilfellet slås alle selskaper og enkeltbedrifter ut, og gir plass til den juridiske personligheten til den som ble opprettet.

Lær mer om smeltepunkt.

Nukleær fusjon

I kjernefysikk representerer atomfusjon foreningen av små atomkjerner ansvarlig for dannelsen av atomer med en større, tyngre og mer stabil kjerne.

Nukleær fusjon er også i stand til å frigjøre store mengder energi. Solen har for eksempel sin energikilde de nukleære fusjonene som forekommer i den, der hydrogenkjerner smelter sammen for å gi opphav til heliumkjerner.

Se også: Kjerneenergi.

Populære Kategorier

Top