Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon branding

Hva er Branding:

Branding består av settet av aktiviteter som er utelukkende dedikert til ledelsen av et merke, som handler fra sin oppfattelse og kontinuerlig gjennom hele utviklingen.

Bygg merkevarebygging er avgjørende for suksess for en bedrift fordi det tillater at merket av produktet eller tjenesten som tilbys av et bestemt selskap, blir kjent på markedet.

Arbeidet med å få merkevaregjenkjennelse er svært viktig, spesielt gitt den sterke konkurransen som produkter står overfor i nesten alle markedssegmenter.

Branding innebærer forskningsfunksjoner, strategier, kreasjoner, design og til slutt den konstante styringen av merkevaren, for å følge dens "uttrykk" og optimalisere forholdet til de respektive målgruppene, og søker ikke bare å øke den økonomiske verdien, men hovedsakelig den symbolske verdien av merkevaren .

Branding er som regel knyttet til markedsføringsstrategier, som representerer teknikker og metoder som har til formål å øke salget, hovedsakelig fra bruk av kommunikasjon (firma - offentlig).

Et firmas merke består av alt som refererer til det, som omfatter firmaets navn, dets logo, farger, filosofi og arbeidsoppgave og så videre. Derfor bidrar branding også til å forbedre omdømmet til selskapet som er knyttet til merkevaren.

Se også: Markedsføring.

Populære Kategorier

Top