Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Utstedelsesdato

Hva er dato for utstedelse:

Utstedelsesdato er datoen for dagen, måneden og året som et dokument ble utstedt av den respektive utstedende organ, som angir datoen da den begynte å bli vurdert som gyldig.

Datoen for utstedelse av RG (General Register), også kjent som ID-kort, angir for eksempel datoen da dette dokumentet ble utstedt, det vil si at det hadde verdi.

På det brasilianske ID-kortet kan utstedelsesdatoen også kalles utstedelsesdato. Beliggenheten er i øvre høyre hjørne på baksiden av RG, samt annen grunnleggende informasjon om borgerne.

Se også: Betydning av forsendelsesdato.

Som med identitetskortet må andre viktige statsdokumenter inneholde utstedelsesdatoen, for eksempel arbeidsbeviset, CNH (National Driver License), Passport, Fødselsattest og Individuell Skattebetalers ID (CPF), for eksempel .

Lær mer om meningen med utstedende organ.

På CPF er utstedelsesdatoen også på baksiden av dokumentet, men i motsetning til identitetskortet ligger den i nedre venstre hjørne, som vist på bildet nedenfor.

Populære Kategorier

Top