Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon sesong

Hva er sesongmessig:

Seasonal er et adjektiv som refererer til det som er midlertidig, det vil si som er typisk for en bestemt sesong eller sesong.

Seasonal er synonymt med sesongmessige og, som sagt, består av en periode med begynnelse, midten og slutten, og det returnerer vanligvis etter en viss tid.

Sesongene i et arrangement representerer at det vanligvis forekommer på et bestemt tidspunkt. Av denne grunn er ordet sesongmessig mye brukt til å referere til matvarer som produseres utelukkende på en bestemt tid av året.

Sesongprodukter varierer ofte i forhold til den klimatiske årstiden til stedet. I land med et klart sesongklima (tempererte områder) er karakteristikken til de fire årstider vanligvis godt definert: sommer, høst, vinter og vår.

Og i henhold til variasjonen i klimasesongene, varierer også årstidens krav . For eksempel er etterspørselen etter varmeovner høy i kjøligere tider på året, så det kan sies at dette er en sesongmessig etterspørsel, siden i sommer vil folk ikke kjøpe denne typen produkt.

Etymologisk kom ordet "sesongmessig" opp fra den latinske satio, som igjen er avledet fra verb sereren, som betyr "å plante" eller "å såge." I gamle tider var folk tilknyttet perioden (sesong) av planting med dette begrepet, noe som ga opphav til den nåværende betydningen av ordet.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top