Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon Her er det gjort, betalt her

Hva er her er gjort, her er betalt:

"Her er gjort, betalt her" er et populært uttrykk for det portugisiske språket, som brukes til å skaffe rettferdighet, og folk er ansvarlige for sine handlinger og må håndtere konsekvensene .

Dette er et uttrykk som vanligvis er relatert til ideen om hevn. Når noen bruker dette uttrykket, vil du vanligvis true eller varsle noen om konsekvensene de kan lide på grunn av deres feilaktige handlinger, for eksempel.

Fra et religiøst synspunkt, "her er det gjort, her er det betalt" betyr at personen som har gjort noe feil eller handlet på feil måte, vil betale for sin synd mens han fortsatt lever.

Dette konseptet, fortsatt ifølge noen religioner, er relatert til Karma-loven, også kjent som Rettsretten.

Lær mer om betydningen av Karma.

I dette tilfellet betyr "her er gjort, betalt her" ikke en invitasjon til å praktisere hevn, men heller et forsøk på å trøste og oppmuntre folk til å gjøre gode ting, slik at de kan motta gode ting.

Finn ut mer om meningen med andre populære uttrykk, for eksempel "Øye for øye, tann for tann".

Populære Kategorier

Top