Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon obduksjon

Hva er Necropsy:

Necropsy er en serie prosedyrer og observasjoner, organisert og hierarkisk, utført til liket med det formål å bestemme hva som forårsaket hans død.

Opprinnelsen til ordet " necropsy" kommer fra greske termer nekros = lik og opsis = syn.

Klinisk Necropsy

Klinisk nekrops utføres av en patolog og tar sikte på å avklare patofysiologien og patogenesen av sykdommen.

Forensic Necropsy

Den rettsmedisinske nekropen er utført av en medisinsk undersøker og tar sikte på å avklare mekanismer, effekter og årsaker som førte individet til døden.

Endringene som vises i dyrets kropp etter hans død kalles kadaveriske forandringer. De er: algormortis, rigor mortis, livor mortis, okular endringer, blod koagulering, autolysis og putrefaction.

Disse prosessene er delt inn i følgende faser:

  1. Stivhet cadaveric;
  2. Cadaveric flekker;
  3. gass;
  4. Coliquação;
  5. Skeletonized.

Necropsy x Autopsy

Autopsy og necropsy har blitt brukt som synonymer. Ordet "obduksjon" betyr "å se for seg selv" og har sin opprinnelse i greske termer autos = for seg selv og opsis = sight.

Populære Kategorier

Top