Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon pådømmelse

Hva er prisen:

Bedømmelse er en rettslig handling som gir eierskap og eierskap av eiendom, flyttbare og faste, til noen.

I juridisk og sivilrett er avgjørelsen overføring til den person som fremmer rettslig utførelse (eksekutor) eiendelene beslaglagt eller den respektive inntekt som er innsamlet i prosessen, ved betaling av hans kreditt mot den henrettede.

Bedømmelse er dommenes virkning eller virkning, som betyr å gi eller levere ved dom, det vil si at det er juridisk at en god eller ideell del av det tilhører noen. Det er å garantere til noen eiendomsretten til varer som burde være eller blitt tatt til offentlig auksjon, i tilfeller der denne formaliteten ikke kan dispenseres.

I administrasjonsområdet er tildeling tildeling eller tildeling av retten til å utføre verk til vinneren av en konkurranse, ved hjelp av en budprosess.

eiendomsmarkedet er avgjørelsen prosessen der det er fastslått at eierskap av fast eiendom overføres fra den opprinnelige eieren (overdrageren) til overtakeren (kreditor), som fra da av påtar seg alle domenerettigheter og eierskap som er iboende i alle konsesjoner av eiendeler (fremmedgjøring).

Se også betydningen av obligatorisk tildeling.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top