Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon QHSE

Hva er QHSE:

QHSE er initialene til de engelske ordene Kvalitet, Helse, Sikkerhet, Miljø .

Betydningen av disse fire komponentene for virksomheten er relatert til ideen om at arbeidsulykker skyldes menneskelig feil og kan unngås gjennom ansvarlig bedriftsledelse.

Miljøet blir også et problem av grunnleggende betydning i selskapenes strategier og ansvar.

Politikken til QHSE (noen ganger referert til som HMS) er definert av hvert selskap i henhold til den utviklede aktiviteten, men er generelt basert på:

- Å fremme trivsel og livskvalitet for fagfolk;

- Sikre arbeidstakeres fysiske helse ved å gi et trygt arbeidsmiljø og en konstant bekymring for sikkerhet for forebygging av fysiske skader.

- Gi kontinuerlig opplæring til arbeidstakere på risikoen knyttet til aktiviteter som er utformet for å forebygge ulykker

- Beskytt miljøet gjennom tiltak som eliminerer miljøskader;

- Optimaliser bruken av naturressurser.

Populære Kategorier

Top