Anbefalt, 2020

Redaksjonens

FOB

Definisjon føre

Hva er lederskap:

Lederskap er kunsten å beordre folk, tiltrekke tilhengere og positivt påvirke tankegang og oppførsel.

Ledelse kan komme naturlig når en person skiller seg ut i rollen som leder uten nødvendigvis å ha en lederposisjon. Det er en slags uformell ledelse. Når en leder velges av en organisasjon og tar stilling til myndighet, utøver han formell ledelse.

En leder er en person som leder eller agglutinerer en gruppe, og kan settes inn i sammenheng med industri, hær, etc. Det er flere typer leder, som endres avhengig av egenskapene til gruppen (kampenhet, arbeidsteam, ungdomsgruppe).

Lederen har funksjonen til å forene elementene i gruppen slik at de sammen kan oppnå gruppens mål. Lederskap er relatert til motivasjon fordi en effektiv leder vet hvordan man motiverer elementene i gruppen eller laget.

Nye tilnærminger til emnet hevder at lederskap er oppførsel som kan utøves og forbedres. En leders ferdigheter innebærer karisma, tålmodighet, respekt, disiplin og fremfor alt evnen til å påvirke underordnede.

Ordet lederskap kommer fra engelskspråklig leder, som betyr leder. På engelsk er lederskap oversatt til ledelse . Eks: Han er en god sjef fordi han har gode lederegenskaper. / Han er en god sjef fordi han har gode lederegenskaper.

Typer lederskap

De tre klassiske lederformene som definerer forholdet mellom lederen og hans etterfølgere er: Autokratisk, Demokratisk og Liberal (eller Laissez-Faire ).

Autokratisk ledelse : Det er en type autoritær ledelse, der lederen pålegger sine ideer og beslutninger på gruppen. Lederen hører ikke gruppens mening.

Demokratisk ledelse : Lederen oppfordrer gruppedeltakelse og styrer oppgavene. Det er en slags deltakende lederskap, der det tas beslutninger etter debatt og sammen.

Liberal Leadership : Det er frihet og total tillit i gruppen. Beslutninger delegeres og lederskap er begrenset.

Ledelse i organisasjoner

I en organisasjon er lederskap et spørsmål av fundamental betydning som det er knyttet til suksess eller fiasko, om de skal oppnå de definerte målene eller ikke. Spesielt i forretnings- eller organisasjonsmessige sammenhenger er det viktig å skille mellom leder og sjef.

En sjef har myndighet til å beordre og kreve lydighet fra gruppens elementer fordi han ofte anser seg overlegen for dem. En god leder peker retningen til suksess, utøver disiplin, tålmodighet, engasjement, respekt og ydmykhet.

Populære Kategorier

Top