Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon dualisme

Hva er dualisme:

Dualisme er et religiøst og filosofisk konsept som innrømmer sameksistensen mellom to nødvendige prinsipper, to posisjoner eller to motsatte virkeligheter, som ånd og materie, kropp og sjel, godt og ondt, og som er det samme. en annen i evig konflikt.

Det er paristiske dualistiske doktriner som forsøker å forklare metafysisk universet gjennom to irreducible prinsipper blant seg selv.

Dualismen ble preget av monisme, spesielt i det attende århundre fordi monistiske filosofer argumenterte for eksistensen av bare ett stoff, en eneste virkelighet: materie eller ånd. Materialistiske filosofer innrømmer ikke eksistensen av den åndelige siden av sjelen.

Descartes var den første filosofen som avslørte eksistensen av to forskjellige stoffarter, åndelig (ånden) og materiale (kroppen), med hjernen som forbinder dem.

Populære Kategorier

Top