Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon GMT

Hva er GMT:

GMT er det engelske akronymet for Greenwich Mean Time, hvis betydning på portugisisk er Greenwich Mean Time . Det er i Greenwich, South East London, at Royal Greenwich Observatory ligger, hvor Greenwich meridian er definert, som etter konvensjon har en lengdegrad 0 ° 0'0 "E / W.

Greenwich-meridianen deler kloden i vest og øst og setter tidszonen. De vestlige spindlene har det negative tegnet, en indikasjon på at timene faller i vestretningen. Det motsatte skjer med de østlige spindlene (positivt tegn, timer økning, Øst for Greenwich).

I en bestemt region i kloden definert av GMT + 0:00 betyr tiden er den samme som i London. I en annen region der tidssonen er GMT + 3:00, økes GMT-tiden med 3 timer.

UTC brukes for tiden som internasjonal værstandard. UTC er akronym på engelsk av samordnet universell tid som på portugisisk betyr koordinert universell tid.

Populære Kategorier

Top