Anbefalt, 2020

Redaksjonens

FOB

Definisjon Kategorisk imperativ

Hva er kategorisk viktig:

Det kategoriske imperativet er et konsept av filosofi utviklet av filosofen Immanuel Kant, som hevder at ethvert menneske skal handle i henhold til moralske prinsipper.

Immanuel Kant

For Kant er et imperativ en plan som tyder på at en gitt handling skal settes i praksis, som er underlagt en analyse.

Begrepet imperativ analyserer motivasjonen som fører mennesket til å handle i ulike situasjoner i livet.

Ulike Kantian-imperativer

Immanuel Kant delte begrepet imperativ i to tråder: kategorisk imperativ og hypotetisk imperativ .

Kategorisk imperativ

Det kategoriske imperativet har som sin kjernekonsept følelsen av moral, prinsipper og respekt.

Enhver handling i praksis vurderer ikke bare målet det er målrettet, men også måten det målet oppnås på.

I tillegg til å være grunnleggende at ingen er skadet, er det viktig at oppførselen til de som utøver handlingen, har en inneboende moralsk bekymring, som er uavhengig av straff eller annen type skade.

Det kategoriske imperativet innebærer at enkeltpersoner skal handle i samsvar med det de vil gjerne se som universell lov, det vil si, de skal ikke gjøre med andre hva de ikke vil at andre skal gjøre med dem. På grunn av dette lovbegrepet ble det kategoriske imperativet også utpekt som et universelt imperativ .

Eksempel på kategorisk imperativ

Kjør ikke med høy hastighet .

Vær oppmerksom på at i moralsk samvittighet av personen som uttrykker setningen, vet vi at det ikke er en plikt å kjøre i høy hastighet. er en måte å ikke risikere ens liv og ikke andres liv, er å være ansvarlig for seg selv og sin nabo.

Dette alene er nok, slik at handlingen med å ikke kjøre med høy fart settes i praksis. Legg merke til at det ikke er noen bekymring for straffen som kan påføres dersom denne plikten ikke oppfylles.

Uansett straff er motivasjonen for handling den moralske bekymringen og ikke frykten for en mulig bot.

Betydningen av kategorisk imperativ

Begrepet kategorisk imperativ er av stor betydning i idealet om et harmonisk samfunnsliv, siden det forsvarer at alle oppfører seg etisk og moralsk og handler uten å skade eller dra nytte av andre.

Filosofien om det kategoriske imperative forkynner at dette bør settes i praksis for et spørsmål om samvittighet og moralsk plikt, ikke for frykten for å motta straff hvis noen er på en måte i strid med det som anses som riktig.

Den største fordelen ved å sette denne filosofien i praksis er en fredelig sosial sameksistens, siden hverdagens livsstil ikke er å gjøre med andre, det man ikke vil gjøre for seg selv.

Hypotetisk imperativ

Den hypotetiske nødvendigheten er et helt motsatt begrep til det kategoriske imperativet.

Den sentrale ideen om det kategoriske imperative er å følge en ide som en måte å oppnå et bestemt formål på. Det er et direkte forhold mellom handling og formål, det vil si at x skal oppnås, og det må gjøres.

Dette imperativet kalles hypotetisk fordi handlingen som er nødvendig for å nå slutten, kan eller ikke kan bli i praksis, avhengig av vilje og tilbøyeligheter av hvem som til slutt vil utøve den.

Det er imidlertid ikke viktig om denne hensikten følger prinsippene om moral og etikk. Fokuset er å ha et mål og handle på en måte som vil vinne deg over, uavhengig av omstendighetene og resten.

Eksempel på hypotetisk imperativ

Hvis du ikke vil betale en bøtte, ikke kjør med høy hastighet.

Vær oppmerksom på at i ovennevnte setning er enkeltpersonens største bekymring at bøten ikke er betalt.

Moral bekymring for ens egen integritet eller ens fysiske integritet eksisterer ikke. Det som gjør ham "forsiktig" er hypotesen om å bli arrestert i stedet for ansvarsfølelsen.

Lær mer om imperativ.

De kantiske prinsippene

Ifølge Kant er menneskets moral ikke avhengig eller relatert til den erfaringen han opplever, det vil si det er en kapasitet som allerede er født med mennesket; er medfødt.

Dermed er alle mennesker i stand til å skille mellom det som er rett fra feil.

Kantisk etik er helt jordet i det kategoriske imperativet.

Kantisk moral tolererer ikke holdninger og handlinger motivert av interesser fordi den er basert på plikten til å handle moralsk.

Lær mer om moral og etikk.

Nysgjerrigheter om Immanuel Kant

Kants far var kjent for å være en mann som forkynte sannhet over alle ting.

Det er mulig å innse fra hans prinsipper om etikk og moral om at Kant var direkte påvirket av hans fars etiske austerity.

Filosofen selv uttrykte seg selv ved å skrive at i hans fars hus var det aldri plass til noe som ville motsette seg anstendighet og sannferdighet.

Populære Innlegg, 2020

Populære Kategorier

Top