Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Definisjon kontinuum

Hva er Continuum:

Continuum representerer en rekke sekvensielle og uavbrutt hendelser, noe som forårsaker kontinuitet mellom start- og sluttpunktene.

Dette ordet kommer direkte fra det latinske kontinuumet, som kan oversettes bokstavelig talt som "kontinuerlig".

I det store ordet av dette ordet kan kontinuumet forstås som en sekvens som ikke synes å ha noen intervaller, noe som gjør hvert trinn meget lik det neste. Det er imidlertid bemerket at etter slutten av en lang kontinuumprosess er begynnelsen forskjellig fra slutten.

I matematikk brukes begrepet kontinuum ofte til å referere til settet av alle reelle tall.

På den teknologiske sfæren består den såkalte " kontinuummodusen " av en funksjonalitet som er tilgjengelig i datamaskiner, tabletter og mobiltelefoner, der et enkelt operativsystem kan brukes i forskjellige typer enheter, som tilpasser seg til en hvilken som helst enhet.

Populære Kategorier

Top